Danmarks Krebseavlerforening

Forside - Bestyrelse - Litteratur - Medlemskab - Generelt - Levevis - Opdræt - Vandkvalitet - Spørgsmål - Salg - Konsulenter - Kogebog

Danmarks Krebseavlerforening

Formål

Foreningens formål er at udvikle, fremme og støtte dansk krebseavl og -opdræt for derved at udvikle krebseavlen som en niche, samt at beskytte den oprindelige danske krebseart Flodkrebsen (Astacus astacus).
På vores hjemmeside kan du finde meget information om krebseavl, og hvis du går med tanker om at blive krebseavler - stor eller lille - på hobbyplan med egne krebs til på eget bord eller noget mere kommercielt - kan du her finde mange gode råd og henvisninger til, hvor du kan søge yderligere oplysninger.

Foreningens vedtægter finder du her

Arrangementer

Efter behov arrangerer vi kurser og informative møder.


Nyvang Fiskesøer. Foto: Jørgen Mose

Generalforsamling 2015

Bestyrelsen for Danmarks Krebseavlerforening indkalder til generalforsamling den 26. september 2015 hos Jørgen Mose Hansen, Nyvang Fiskesøer. Generalforsamlingen er blevet varslet i sidste nummer af medlemsbladet Flodkrebsen, juli 2015, som blev udsendt for 2 måneder siden.

Lørdag, den 26. september kl. 10.00
Nyvang Fiskesøer, Snarupvejen 15, 5750 Ringe

Program

Kl. 10 Velkomst ved foreningens formand
Kaffe og rundstykker
Foredrag om kortlægning af krebs og DNA-analyser til påvisning af krebs ved Sune Agersnap, stud. mci. Marinbiologi ved DTU Aqua, Københavns Universitet.
Avlsarbejde med flodkrebs ved Søren Wiggers.
12.00 Frokost, hvor foreningen er vært
13.00 Ordinær generalforsamling
15.00 Rundvisning på Nyvang Fiskesøer
Afslutning med kaffe og kage

Dagsorden for generalforsamling

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning for 2015
3. Regnskab 2015
4. Budget 2016
5. Valg til bestyrelsen. Efter tur afgår Birthe Lindberg og Benjamin Nielsen. Eventuelle nye kandidater præsenteres under mødet. For at være valgbar skal man have været medlem mindst 3 måneder
6. Valg af suppleant
7. Valg af 2 revisorer
8. Kontingent 2016
9. Indkomne forslag – sendes til formanden inden generalforsamlingen
10. Eventuelt

Tilmelding

Af hensyn til frokosten er det nødvendigt med tilmelding til foreningens formand: Birthe Lindberg, birthe.lindberg@email.dk, 40 16 62 18Telefon senest den 21. september.
Vel mødt
Bestyrelsen