Danmarks Krebseavlerforening

Forside - Bestyrelse - Litteratur - Medlemskab - Generelt - Levevis - Opdræt - Vandkvalitet - Spørgsmål - Salg - Konsulenter - Kogebog

Sigtdybden er et mål for tætheden af alger. Den måles med en hvid
skive, der sænkes ned i vandet, til den netop forsvinder af syne.

Flodkrebsens krav til vandkvaliteten

Indholdet af ilt i vandet, surhedsgraden og næringsindholdet er de tre vigtigste vandkvalitets egenskaber. Især er det vigtigt, at næringsindholdet er lavt. Hvis søen er meget næringsrig, bliver der problemer med alger og andemad, eller kraftig vækst af vandplanter, som fremkalder iltsvind og danner mudder.

Følgende værdier bør tilstræbes:

Ilt: over 5 mg/l, svarende til 50 pct. iltmætning
Surhedsgrad: pH 6,5 - pH 8
Ammonium: under 0,5 mg/l
Fosfor: under 0,1 mg/l
Jern: under 0,15 mg/l
Kobber: 0 - krebs er overfølsomme overfor kobber
Kalk: over 40 mg/l
Sommertemperatur: over 15°C og under 25°C
Sigtdybde: over 1 m

Disse værdier er idealværdier, men tolerancerne er rimeligt store, så hvis tallene forekommer lidt høje, er det ikke sikkert, man behøver opgive af den grund.
De fleste af de nævnte parametre kan måles med foreningens måleudstyr, som kan lånes blot ved at betale fragten.
Iltindholdet måles med elektrode og et lille batteridrevet måleapparat.
De øvrige værdier måles med sticks, som viser værdierne ved aflæsning af en farvning.
Sigtdybden måles med en såkaldt “secchi-skive”. Den består af en hvid skive med en diameter på 30 cm. Skiven kan bestå af et stykke stift plastik el.lign., som man maler hvid, hvis ikke den er det. I den ene side bindes et lod, som kan trække den under vandet, og i den anden side bindes en snor, hvorpå man kan angive nogle mål: 25 cm., 50 cm., 75 cm. osv. Når skiven ikke kan ses længere aflæser man dybden på den afsatte skala, og dette angiver sigtdybden. Man kan sagtens selv lave den.

Vandplanter

Når man har sin sø færdiggravet, bør man ikke fare til at udplante vandplanter med mindre man kender de forskellige arter. Man skal fremelske bundbevoksningen og undgå de kraftigt voksende planter, som ikke har den store værdi i en krebsesø, og visse arter virker direkte ødelæggende på økologien i søen.
Dog er der 2 arter, som man gerne må udplante straks:
Kransnålalge i 2 arter: Nitella og Chara. Ofte indfinder disse planter sig som pionerplanter i en nygravet eller nyrenoveret sø, og Kildemos: Fontinalis. Disse planter kan ofte skaffes fra andre krebseavlere.
En bog, man kan blive klogere af med hensyn til at lære planterne at kende, er omtalt på siden over bøger.